Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ευθύνη και αξιοπιστία στις διαρκώς αυξανόμενες θεραπευτικές απαιτήσεις των αθλουμένων και ασθενών και του συνεργάτη ιατρού, προσαρμοσμένοι στις εξελισσόμενες τεχνικές της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Βασική αρχή και επιδιωκόμενος στόχος μας είναι η πλήρης αποκατάσταση στο συντομότερο χρονικό διάστημασε δομικό και λειτουργικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπηρεσιών μας είναι οι σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης (τεχνικές manualtherapy – ενδυνάμωση – ιδιοδεκτικότητα) σε συνδυασμό με την χρήση επιλεγμένων φυσιοθεραπευτικών μέσων αξιολόγησης και θεραπείας.

Η θεραπευτική αγωγή διενεργείται από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές με μεγάλη εμπειρία σε άρτια εξοπλισμένοχώρο θεραπείας, οοποίος προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενή.

Η αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων είναι ζήτημα που απαιτεί επαφή του φυσικοθεραπευτή με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές όπως η PNF και το ManualTherapyγια την γρήγορη επανένταξη του αθλούμενου. Οι τεχνικές αυτές συνδυάζονται με σύγχρονα φυσικοθεραπευτικά μέσα αποκατάστασης. H ολοκλήρωση της αποκατάστασης πραγματοποιείται στο γυμναστήριο μας και στο κολυμβητήριο, όπου δίνεται έμφαση στην ενδυνάμωση και την ιδιοδεκτικότητα.

Οι τομείς στους οποίους η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται είναι στην αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, σε καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσους.

ΣΚΟΠΟΣΗ αναφορά στον όρο φυσικοθεραπεία δε σημαίνει ότι θεραπεύεται η πάθηση αλλά πιο σωστά επιχειρείται η προσπάθεια επανεκπαίδευσης των φυσιολογικών κινητικών προτύπων, τα οποία έχουν χαθεί εξαιτίας κάποιας διαταραχής, κυρίως σε νευρολογικά και αναπνευστικά περιστατικά. Σε αντίθεση με ορθοπεδικά περιστατικά, μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση του ασθενούς, ανάλογα πάντα με το βαθμό του τραυματισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΟι φυσικοθεραπευτές τεχνικές διαχωρίζονται σε παθητικές και ενεργητικές. Η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο θεραπευτή. Οι εξειδικεύσεις δίνονται μετά το τέλος των βασικών σπουδών από σεμινάρια εκ των οποίων τα πιο διαδεδομένα είναι η NDT/Bobath, η PNF και το Manual Therapy.

Επιπλέον, σε ένα φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά μέσα όπως: η υδροθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχοι, διαθερμία, , θερμοθεραπεία, κρυοθεραπεία και μάλαξη καθώς και shockwave.

Please select one of contact form 7 for display.