Τελική Ημερομηνία 11 Μαίου 2018- Κόστος 30 Ευρώ.

Για κάθε Εκπρόθεσμη Ημερομηνία το κόστος εγγραφής θα μεταβλήθεί σε 40 Ευρώ.