ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Θα απονεμηθούν μετάλλια στους 3 πρώτους αθλητές κάθε κατηγορίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτούνται σε ειδικό σημείο, που θα σας υποδείξουμε στον χώρο της πισίνας.